Новости

28 Окт
Уставниот суд на Република Северна Македонија, по одржаната XХIX седница (денeс, 28 октомври 2020 година, со почеток од 9,30 часот), ја известува јавноста дека расправајќи по точките од дневниот ред...
Повеќе
21 Окт
I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА: 1. Член 3 во делот „- дали за извршената услуга за поднесување на пријавата за упис на основање трговец...
Повеќе
19 Окт
Претседателот на Уставниот суд на Република Северна Македонија, Сали Мурати, учествуваше на Седмиот регионален форум за владеење на правото во Југоисточна Европа на тема: „Ковид-19 и правата заштитени со Европската...
Повеќе

Уставен суд на Република Северна Македонија

Уставниот суд на Република Северна Македонија како самостоен орган на Републиката за заштита на уставноста и законитоста, започна со работа на 15 февруари 1964 година. Неговата положба и надлежност беа уредени со Уставот од 1963 година, а постапката и правното дејство на неговите одлуки беа уредени со Законот за Уставниот суд на Македонија од 1963 година.

Доставување на поднесоци до Уставниот суд на Република Северна Македонија секој работен ден од 09,00 – 14,00 часот на адреса „Кеј Димитар Влахов“ бр.19, Скопје

Најнови одлуки и решенија

Сите одлуки и решенија

У.бр.246/2020

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Северна Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Северна Македонија („Службен...
Повеќе

У.бр.241/2020

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членот 110 од Уставот на Република Северна Македонија, член 28 алинеи 2 и 3 и членот 71 од Деловникот на Уставниот...
Повеќе

У.бр.133/2020

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членот 110 од Уставот на Република Северна Македонија, член 28 алинеја 3 и членот 71 од Деловникот на Уставниот суд на...
Повеќе