Новости

23 Сеп
Претседателката на Уставниот суд, Добрила Кацарска  во име на Судот се заблагодари на Оливера Филиповска за долгогодишната соработка и исклучителниот ангажман и организираше свечена пригодност по повод заминувањето во пензија...
Повеќе
22 Сеп
Советничката на Уставниот суд за меѓународно-правна соработка,  Татјана Јањиќ Тодорова денеска имаше свое излагање во рамки на 10-та Летна школа во организација на Уставниот суд на Република Туркије и Центарот...
Повеќе
22 Сеп
Делегација на Уставниот суд на Република Северна Македонија учествуваше на регионална конференција на тема „Примена на Европската Конвенција за заштита на човековите права-искуства и предизвици на судовите во Централна и...
Повеќе

Уставен суд на Република Северна Македонија

Уставниот суд на Република Северна Македонија како самостоен орган на Републиката за заштита на уставноста и законитоста, започна со работа на 15 февруари 1964 година. Неговата положба и надлежност беа уредени со Уставот од 1963 година, а постапката и правното дејство на неговите одлуки беа уредени со Законот за Уставниот суд на Македонија од 1963 година.

Доставување на поднесоци до Уставниот суд на Република Северна Македонија секој работен ден од 09,00 – 14,00 часот на адреса „Кеј Димитар Влахов“ бр.19, Скопје

Најнови одлуки и решенија

Сите одлуки и решенија

У.бр.57/2022

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Северна Македонија, член 28 алинеја 2 и член 71 од Деловникот на Уставниот суд на...
Повеќе

У.бр.42/2022

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Северна Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Северна Македонија („Службен...
Повеќе

У.бр.48/2022

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Северна Македонија и член 28 алинеја 3 и член 71 од Деловникот на Уставниот суд...
Повеќе