Новости

15 Апр
Десеттата седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија, која беше закажана да се одржи на 15 април 2021 година по завршувањето на Деветтата седница на Судот, ќе се одржи...
Повеќе
15 Апр
Ја известуваме јавноста дека расправата по сите точки од дневниот ред на Деветтата седница заврши и дека седницата е прекината после гласањето по точката во предметот каде се оспорени член...
Повеќе
14 Апр
I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА: 1. – Член 240 став 4 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“...
Повеќе
8 Апр
I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА: 1. Член 73 став 4 во делот: „Зголемувањето на платата може да се замени со слободни денови“ од Колективниот...
Повеќе

Уставен суд на Република Северна Македонија

Уставниот суд на Република Северна Македонија како самостоен орган на Републиката за заштита на уставноста и законитоста, започна со работа на 15 февруари 1964 година. Неговата положба и надлежност беа уредени со Уставот од 1963 година, а постапката и правното дејство на неговите одлуки беа уредени со Законот за Уставниот суд на Македонија од 1963 година.

Доставување на поднесоци до Уставниот суд на Република Северна Македонија секој работен ден од 09,00 – 14,00 часот на адреса „Кеј Димитар Влахов“ бр.19, Скопје

Најнови одлуки и решенија

Сите одлуки и решенија

У.бр.273/2020-1

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Северна...
Повеќе

У.бр.174/2020

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членот 110 од Уставот на Република Северна Македонија, член 28 алинеи 1 и 3 и член 71 алинеја 3 од Деловникот...
Повеќе

У.бр.35/2020

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членот 110 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Северна Македонија („Службен...
Повеќе