Новости

19 Јан
Претседателот на Уставниот суд на Република Северна Македонија, Сали Мурати, утре ќе оствари средба со Н.Е. Фатос Река, амбасадор на Република Албанија во Република Северна Македонија, со почеток во 13.30...
Повеќе
14 Јан
На барање од Блупринт групата за реформи во правосудството, беше доставен прашалник по однос на одредени уставно-правни дилеми и прашања во врска со вонредната состојба, како и конкретно за работата...
Повеќе
30 Дек
I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА: 1. Член 96 став 3 точка 2 од Законот за комплементарна и алтернативна медицина („Службен весник на Република Македонија“...
Повеќе
23 Дек
Претседателот на Уставниот суд на Република Северна Македонија, г. Сали Мурати и судиите на Уставниот суд, вчера (22 декември 2020 година), остварија средба со делегацијата на Република Турција предводена од...
Повеќе

Уставен суд на Република Северна Македонија

Уставниот суд на Република Северна Македонија како самостоен орган на Републиката за заштита на уставноста и законитоста, започна со работа на 15 февруари 1964 година. Неговата положба и надлежност беа уредени со Уставот од 1963 година, а постапката и правното дејство на неговите одлуки беа уредени со Законот за Уставниот суд на Македонија од 1963 година.

Доставување на поднесоци до Уставниот суд на Република Северна Македонија секој работен ден од 09,00 – 14,00 часот на адреса „Кеј Димитар Влахов“ бр.19, Скопје

Најнови одлуки и решенија

Сите одлуки и решенија

У.бр.273/2020

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членот 110 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Северна Македонија („Службен...
Повеќе

У.бр.66/2019

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членот 110 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Северна Македонија („Службен...
Повеќе

У.бр.184/2020

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членот 110 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Северна Македонија („Службен...
Повеќе